Καλωσορίσατε στην υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με απόφαση της Διοίκησης του ιδρύματος η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχεται κεντρικά σε όλους τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στη κεντρική υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) του ιδρύματος.


Καθώς είναι σε εξέλιξη η μετάβαση στην κεντρική υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, μέχρι σήμερα έχουν πρόσβαση οι ακόλουθοι χρήστες:

Όλοι οι λογαριασμοί της μορφής username@uoc.gr (ανεξάρτητως Τμήματος, Υπηρεσίας)

Όλοι οι χρήστες των ακόλουθων Υπηρεσιών/Ομάδων του ιδρύματος:

 • Πρυτανεία
 • Ειδικός Λογαριασμός
 • Βιβλιοθήκη
 • Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ)

Όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) των παρακάτω Τμημάτων:

 • Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
 • Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Τμήμα Χημείας
 • Τμήμα Ιατρικής

Χρήστες που θέλουν πρόσβαση στην παλιά ιστοσελίδα webmail παρακαλώ πατήστε εδώ